• Sembler; para†tre.
  Mới xem tưởng chừng đơn giản
  para†tre bien simple à première vue;
  Những khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua nổi
  des difficultés qui semblent insurmontables.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X