• Obligatoire; nécessaire; forcé; inéluctable;
  (triết học) apodictique.
  Kết quả tất yếu
  résultat nécessaire
  Hậu quả tất yếu
  conséquence forcée
  cái tất yếu
  (triết học) le nécessaire
  Thuyết tất yếu
  ��(triết học) nécessitarisme.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X