• Collectif.
  Lao động tập thể
  travail collectif
  Danh từ tập thể
  (ngôn ngữ học) nom collectif ; collectif.
  Collectivité ; collectif.
  Một tập thể rất gắn
  une collectivité étroitement unie.
  Corps.
  Tập thể cử tri
  corps électoral.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X