• (từ cũ, nghĩa cũ) parler ; prendre la parole.
    Biết thì thưa thốt không biết thì dựa cột nghe
    (tục ngữ) prends la parole si tu connais la question, sinon tais-toi et écoute.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X