• (se) mettre sur le même rang (la même ligne).
  Sóng hàng cùng đi
  se mettre sur le même rang pour avancer.
  Lisse.
  Tóc sóng mượt
  chevelure lisse.
  Vague; flot; onde.
  Sóng biển
  les vagues (ondes) de la mer;
  Sóng ngắn
  (vật lý học) ondes courtes;
  Bước sóng
  (vật lý học) longueur d'onde;
  Sóng điện từ
  ondes électromagnétiques;
  Sóng người trùng điệp
  des flots d'hommes qui se succèdent sans fin
  bộ tách sóng
  détecteur (de radio);
  Đầu sóng ngọn gió sánh
  .

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X