• Garder ; tenir ; jouer.
    Thủ giữ một vai trò quan trọng
    tenir un rôle important.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X