• (khẩu ngữ) immobile; resté sans réaction; ne sachant que faire.
  Người ta mắng cho thế cứ ngồi trơ thổ địa ra
  on l'attrape et il reste sans réaction;
  Complètement fauché; complètement à sec.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X