• Glisser.
  Giẫm phải vỏ chuối trượt ngã
  glisser sur une peau de banane et tomber par terre;
  Con đò trượt theo dòng nước
  barque qui glisse au fil de l'eau
  Déraper; chasser.
  Xe trượt trên đường trơn
  voiture qui dérape sur une route glissante;
  Chiếc neo trượt
  ancre qui dérape; ancre qui chasse.
  Échouer; être recalé.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X