• Qui dépend directement de; qui relève immédiatement de.
    quan trực thuộc chính phủ trung ương
    organisme qui relève immédiatement du gouvernement central.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X