• Gris
  Vải xám
  étoffe grise
  Chất xám của não
  substance grise du cerveau
  vận áo xám
  mauvaise fortune
  xam xám
  (redoublement; sens atténué) grisâtre

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X