• Frêle; fragile; débile; faible
  Thể chất yếu ớt
  de constitution fragile
  Chỗ dựa yếu ớt
  un frêle appui
  Kháng cự yếu ớt
  une faible résistance
  Sức khỏe yếu ớt
  de santé débile

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X