• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: {|align="right" | __TOC__ |} ==Từ điển thông dụng== ===Danh từ=== =====Sự thể hiện, sự biểu hiện===== ::a demonstration of joy ::sự biểu hiện n...)
  (/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">ˌdɛmənˈstreɪʃən</font>'''/=====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->

  05:51, ngày 15 tháng 5 năm 2008

  /ˌdɛmənˈstreɪʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự thể hiện, sự biểu hiện
  a demonstration of joy
  sự biểu hiện nỗi vui mừng
  a demonstration of love
  sự biểu hiện tình yêu thương
  Sự chứng minh, sự thuyết minh
  Luận chứng
  (chính trị) cuộc biểu tình, cuộc biểu tình tuần hành, cuộc biểu dương lực lượng
  (quân sự) cuộc thao diễn

  Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  sự trình diễn

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  biểu diễn
  chứng minh
  analytic demonstration
  phép chứng minh giải tích
  demonstration by deduction
  chứng minh bằng suy diễn
  demonstration by induction
  chứng minh bằng quy nạp
  demonstration program
  chương trình chứng minh
  direct demonstration
  chứng minh trực tiếp
  indirect demonstration
  chứng minh gián tiếp
  indirect demonstration
  phép chứng minh gián tiếp

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  sự trưng bày giới thiệu (sản phẩm mới)

  Nguồn khác

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.

  Proof, evidence, testimony, confirmation, verification,substantiation; manifestation, exhibition, display,illustration, indication: I have seen sufficient demonstrationof her ineptitude.
  Presentation, display, show, explanation,description, clarification, elucidation, exposition, Colloqdemo: The student gave an excellent demonstration of how acomputer works. 3 picketing, march, parade, protest, rally,sit-in, Colloq Brit demo: There have been numerousdemonstrations against the governments policies.

  Oxford

  N.

  (foll. by of) a the outward showing of feeling etc. b aninstance of this.
  A public meeting, march, etc., for apolitical or moral purpose.
  A the exhibiting or explaining ofspecimens or experiments as a method of esp. scientificteaching. b an instance of this.
  Proof provided by logic,argument, etc.
  Mil. a show of military force.
  Demonstrational adj. [ME f. OF demonstration or Ldemonstratio (as DEMONSTRATE)]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X