• /di´dʌkʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự lấy đi, sự khấu đi, sự trừ đi
  Sự suy diễn, sự diễn dịch
  Điều suy luận

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Sự suy diễn, sự suy luận, sự loại trừ

  Toán & tin

  sự trừ đi, suy diễn, kết luận
  contributorry deduction
  kết luận mang lại
  hypothetic(al) deduction
  suy diễn, [giả định, giả thiết]
  resulting deduction
  kết luận cuối cùng
  subsidiary deduction
  kết luận, phụ trợ, suy diễn bổ trợ

  Xây dựng

  khấu trừ
  sự khấu trừ

  Điện lạnh

  sự suy ra

  Kỹ thuật chung

  kết luận
  contributory deduction
  kết luận mang lại
  resulting deduction
  kết luận cuối cùng (kết quả)
  subsidiary deduction
  kết luận phụ trợ
  sự suy diễn
  coherent deduction
  sự suy diễn nhất quán
  suy diễn
  coherent deduction
  sự suy diễn nhất quán
  demonstration by deduction
  chứng minh bằng suy diễn
  hypothetical deduction
  suy diễn giả định
  hypothetical deduction
  suy diễn giả thiết
  subsidiary deduction
  suy diễn bổ trợ
  suy luận
  suy ra
  thặng dư

  Kinh tế

  sự chiết khấu
  sự giảm đi
  sự lấy đi
  sự suy diễn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X