• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (05:27, ngày 28 tháng 5 năm 2011) (Sửa) (undo)
  (thêm)
   
  Dòng 10: Dòng 10:
  =====rút ra=====
  =====rút ra=====
   +
   +
  =====toát ra=====
  ==Các từ liên quan==
  ==Các từ liên quan==

  Hiện nay

  Kỹ thuật chung

  kéo
  kéo dài ra
  lấy ra
  phác thảo
  rút ra
  toát ra

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  clip , shorten

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X