• /ə'trækt/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  (vật lý) hút
  magnet attracts iron
  nam châm hút sắt
  Thu hút, hấp dẫn, lôi cuốn
  to attract attention
  lôi cuốn sự chú ý

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  hút vào
  hút
  kéo lại
  hấp dẫn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X