• /klip/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cái ghim, cái cặp, cái kẹp
  paper clip
  cái kẹp giấy
  (quân sự) cái nạp đạn
  Sự xén, sự cắt, sự hớt (lông cừu)
  Mớ lông (cừu...) xén ra
  Cú đánh mạnh, cú quật mạnh
  ( số nhiều) kéo xén; tông-đơ; cái bấm móng tay

  Ngoại động từ

  Cắt, cắt rời ra, xén, hớt (lông cừu, ngựa)
  to clip sheep
  xén lông cừu
  Rút ngắn, cô lại
  to clip a speech
  rút ngắn bài nói
  Bấm, xé đầu (vé, phiếu... để loại đi)
  Nuốt, bỏ bớt, đọc không rõ
  to clip one's words
  đọc nhanh nuốt chữ đi
  (từ lóng) đấm mạnh, đánh, nện

  Danh từ

  Sự đi nhanh
  at a fast clip
  đi rất nhanh
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đứa bé láo xược, ranh con hỗn xược

  Nội động từ

  Đi nhanh; chạy

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  cặp lại
  kẹp lại
  phép tách

  Giải thích VN: Là thủ tục tách không gian của các đối tượng từ một lớp đối tượng, khi chúng hoàn toàn nằm trong biên giới được xác định bởi các đối tượng trong một lớp đối tượng khác (được gọi là lớp tách). Quá trình này cũng giống như cắt bánh.

  Xây dựng

  cái kẹp dây cáp

  Kỹ thuật chung

  cái kẹp
  cốt thép đai
  cốt đai
  kẹp
  kẹp nối
  đoạn
  gá kẹp
  ghim
  paper clip
  cái ghim kẹp giấy
  móc
  siết
  clip to
  siết vào
  hose clip
  kiềng siết
  sự cắt
  sự kẹp
  sự móc
  sửa mép
  sự xén
  vòng kẹp
  buffer clip
  vòng kẹp giảm chắn
  clip connection
  nối bằng vòng kẹp
  clip connection
  vòng kẹp nối
  pipe clip
  vòng kẹp ống
  tube clip
  vòng kẹp nối ống
  tube clip
  vòng kẹp ống nối
  vòng kẹp ống
  tube clip
  vòng kẹp ống nối
  vòng siết

  Kinh tế

  cái cặp
  cái ghim
  cái kẹp
  đoạn phim xen kẽ

  Địa chất

  cái ghim, cái cặp, cái kẹp, cái móc nối (goòng, toa xe ở mỏ hầm lò)

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  lengthen

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X