• /prə´trækt/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Kéo dài, mở rộng ra; làm dài dòng, làm lâu thêm
  to protract the visit for some days
  kéo dài cuộc đi thăm vài ngày
  Vẽ theo tỷ lệ (bản đồ miếng đất...)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  kéo dài

  Kỹ thuật chung

  kéo dài

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X