• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: {|align="right" | __TOC__ |} ==Từ điển thông dụng== ===Động từ=== =====Gặm, ăn mòn===== ::to gnaw at, into something ::gặm cái gì ::to [[gnaw]...)
  (Từ điển thông dụng)
  Dòng 20: Dòng 20:
  ::[[sadness]] [[and]] [[repentance]] [[are]] [[gnawing]] [[at]] [[the]] [[murderer's]] [[heart]]
  ::[[sadness]] [[and]] [[repentance]] [[are]] [[gnawing]] [[at]] [[the]] [[murderer's]] [[heart]]
  ::sự buồn phiền và hối hận đang giày vò tên sát nhân
  ::sự buồn phiền và hối hận đang giày vò tên sát nhân
   +
  ===hình thái từ===
   +
  *Ved: [[gnawed]]
   +
  *Ving: [[gnawing]]
  == Xây dựng==
  == Xây dựng==

  16:58, ngày 23 tháng 12 năm 2007

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Động từ

  Gặm, ăn mòn
  to gnaw at, into something
  gặm cái gì
  to gnaw into a metal
  ăn mòn kim loại ( axit)
  Giày vò, day dứt
  sadness and repentance are gnawing at the murderer's heart
  sự buồn phiền và hối hận đang giày vò tên sát nhân

  hình thái từ

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  gặm

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  V.

  Chew, nibble, eat, bite, champ: The marks were made bydeer gnawing the bark.
  Erode, eat away, corrode, wear down oraway, fret, consume, devour: The acid continues to gnaw away atthe metal till it is gone.
  Fret, irritate, harry, hector,pester, worry, bother, plague, trouble, torment, torture,distress, badger, harass, haunt, nag, vex, gall, nettle, irk,peeve, annoy: The feeling that something was very wrongcontinued to gnaw at her.

  Oxford

  V.

  (past part. gnawed or gnawn) 1 a tr. (usu. foll. by away,off, in two, etc.) bite persistently; wear away by biting. bintr. (often foll. by at, into) bite, nibble.
  A intr. (oftenfoll. by at, into) (of a destructive agent, pain, fear, etc.)corrode; waste away; consume; torture. b tr. corrode, consume,torture, etc. with pain, fear, etc. (was gnawed by doubt).
  Tr. (as gnawing adj.) persistent; worrying.
  Gnawingly adv.[OE gnagen, ult. imit.]

  Tham khảo chung

  • gnaw : National Weather Service

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X