• (đổi hướng từ Gnawed)
  /nɔ:/

  Thông dụng

  Động từ

  Gặm, ăn mòn
  to gnaw at, into something
  gặm cái gì
  to gnaw into a metal
  ăn mòn kim loại ( axit)
  Giày vò, day dứt
  sadness and repentance are gnawing at the murderer's heart
  sự buồn phiền và hối hận đang giày vò tên sát nhân

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  gặm

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X