• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: {|align="right" | __TOC__ |} ==Từ điển thông dụng== Cách viết khác pretense ===Danh từ=== =====Sự giả vờ, sự giả cách; sự làm ra vẻ===== ::to [[make...)
  (Sự đòi hỏi, yêu sách (công trạng, vinh dự..). điều kỳ vọng; tính khoe khoang, tính tự phụ)
  Dòng 28: Dòng 28:
  ::[[a]] [[man]] [[without]] [[pretence]]
  ::[[a]] [[man]] [[without]] [[pretence]]
  ::người không có tính khoe khoang
  ::người không có tính khoe khoang
  -
  ::[[on/under]] [[false]] [[pretences]]
  +
  ::[[on]]/[[under]] [[false]] [[pretences]]
  ::lừa đảo
  ::lừa đảo

  16:14, ngày 5 tháng 12 năm 2007

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Cách viết khác pretense

  Danh từ

  Sự giả vờ, sự giả cách; sự làm ra vẻ
  to make pretence of doing something
  giả bộ làm gì
  a pretence of strength
  sự làm ra vẻ mạnh mẽ
  Cớ, lý do không thành thật
  under the pretence of
  lấy cớ là
  Sự đòi hỏi, yêu sách (công trạng, vinh dự..). điều kỳ vọng; tính khoe khoang, tính tự phụ
  to make no pretence of something
  không đòi hỏi cái gì, không kỳ vọng cái gì
  a man without pretence
  người không có tính khoe khoang
  on/under false pretences
  lừa đảo

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.

  Show, display, pretension, ostentation, airs, front,fa‡ade, appearance, make-believe, fiction, hypocrisy, fakery,faking, feigning, humbuggery, humbug, deception, artifice,pretext, posturing, pretentiousness, pretending, camouflage,cover-up: Her charming manner was all pretence, for in realityshe despised him. 2 hoax, humbug, artifice, pretext, sham, show,pose, fa‡ade, front, cover-up, cover, cloak, veil, mask,masquerade, disguise, guise, deception, ruse, dodge, blind,fabrication, invention, fiction, story, fable, make-believe,fairy tale, figment, falsification, impression: His loyalty wasa pretence under which he carried on many liaisons.
  Excuse,pretext, pretension: They would ring for the butler on theslightest pretence, just to impress us.

  Oxford

  N.

  (US pretense) 1 pretending, make-believe.
  A a pretext orexcuse (on the slightest pretence). b a false show ofintentions or motives (under the pretence of friendship; underfalse pretences).
  (foll. by to) a claim, esp. a false orambitious one (has no pretence to any great talent).
  Aaffectation, display. b pretentiousness, ostentation (strippedof all pretence). [ME f. AF pretense ult. f. med.L pretensuspretended (as PRETEND)]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X