• (Khác biệt giữa các bản)
  (d)
  Hiện nay (15:27, ngày 12 tháng 3 năm 2011) (Sửa) (undo)
  (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
   +
  =====/'''<font color="red">snɔ:</font>'''/=====
   +
   +
  ==Thông dụng==
   +
  ===Danh từ===
   +
   +
  =====Sự ngáy; tiếng ngáy=====
   +
  ===Nội động từ===
   +
  =====Ngáy=====
  =====Ngáy=====
  ::[[to]] [[snore]] [[oneself]] [[awake]]
  ::[[to]] [[snore]] [[oneself]] [[awake]]
  -
  ::Thức dậy vì tiếng ngáy của mình
  +
  ::thức dậy vì tiếng ngáy của mình
  ::[[to]] [[snore]] [[oneself]] [[into]] [[a]] [[nightmare]]
  ::[[to]] [[snore]] [[oneself]] [[into]] [[a]] [[nightmare]]
  ::vừa nằm mê vừa ngáy khò khò
  ::vừa nằm mê vừa ngáy khò khò
  ::[[to]] [[snore]] [[away]] [[the]] [[morning]]
  ::[[to]] [[snore]] [[away]] [[the]] [[morning]]
  ::ngủ hết buổi sáng
  ::ngủ hết buổi sáng
   +
   +
  ==Chuyên ngành==
   +
   +
  === Y học===
   +
  =====ngáy=====
   +
  ==Các từ liên quan==
   +
  ===Từ đồng nghĩa===
   +
  =====verb=====
   +
  :[[breathe heavily]] , [[saw logs]] , [[saw wood]] , [[sleep]] , [[snort]] , [[snuffle]] , [[wheeze]]
   +
  [[Thể_loại:Thông dụng]][[Thể_loại:Y học]][[Thể_loại:Từ điển Oxford]][[Thể_loại: Tham khảo chung ]]

  Hiện nay

  /snɔ:/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự ngáy; tiếng ngáy

  Nội động từ

  Ngáy
  to snore oneself awake
  thức dậy vì tiếng ngáy của mình
  to snore oneself into a nightmare
  vừa nằm mê vừa ngáy khò khò
  to snore away the morning
  ngủ hết buổi sáng

  Chuyên ngành

  Y học

  ngáy

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X