• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (05:58, ngày 31 tháng 3 năm 2010) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 2: Dòng 2:
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  -
  =====Danh từ=====
  +
  ===Danh từ===
   +
   
  =====Sự vô ích, sự vô dụng, sự không đem lại kết quả tốt, sự không phục vụ cho một mục đích hữu ích nào=====
  =====Sự vô ích, sự vô dụng, sự không đem lại kết quả tốt, sự không phục vụ cho một mục đích hữu ích nào=====

  Hiện nay

  /´ju:slisnis/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự vô ích, sự vô dụng, sự không đem lại kết quả tốt, sự không phục vụ cho một mục đích hữu ích nào
  (thông tục) sự kém, sự yếu, sự không thạo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X