• /'eifreim/

  Xây dựng

  Cấu trúc khung chữ A

  Giải thích EN: A building having its structural frame in the shape of a triangle, usually with a steep double-pitched roof reaching to or near the ground. Giải thích VN: Công trình xây dựng có cấu trúc khung hình tam giác thường có độ dốc hai mái xuống tới gần mặt đất.

  khung chữ (mái nhà)
  khung hình chữ A

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X