• Thông dụng

  Phó từ

  Huống hồ, tất nhiên
  if you can drive a lorry, then a fortiori you can drive a touring car
  anh lái xe tải được, tất nhiên anh phải lái xe du lịch được

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X