• /ə'bɔli∫mənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự thủ tiêu, sự bãi bỏ, sự huỷ bỏ

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  sự bãi bỏ, hủy bỏ

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X