• /,æbrou'gei∫ən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự bãi bỏ, sự huỷ bỏ, sự thủ tiêu; sự bài trừ

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  hủy bỏ
  sự bãi bỏ
  thủ tiêu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X