• /di´fi:zəns/

  Thông dụng

  Danh từ

  (pháp lý) sự huỷ bỏ, sự thủ tiêu
  defeasance clause
  điều khoản để huỷ bỏ (khế ước...)

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  điều kiện bãi bỏ hợp đồng
  hợp đồng có điều khoản bãi bỏ
  sự bãi bỏ (giao kèo ...)
  sự hủy bỏ
  sự thủ tiêu

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X