• /ə¸naiə´leiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự tiêu diệt, sự tiêu huỷ, sự huỷ diệt, sự thủ tiêu
  (thần thoại,thần học) sự huỷ diệt (về linh hồn và thể xác)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự làm triệt tiêu
  sự làm không
  sự linh hóa
  sự tiêu diệt

  Kỹ thuật chung

  sự hủy
  sự tiêu hủy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X