• Vật lý

  tấm hấp thụ

  Kỹ thuật chung

  đĩa hấp thu năng lượng mặt trời

  Giải thích EN: A flat surface, usually black and sometimes incorporating the use of mirrors or transparent covers, used to collect solar energy. Giải thích VN: Một bề mặt phẳng, thường là màu đen và thỉnh thoảng sử dụng các tấm gương ghép lại hay tấm che có bề mặt trong suốt sử dụng để thu thập năng lượng mặt trời.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X