• Điện tử & viễn thông

  sự thử tăng tốc

  Điện lạnh

  thử nghiệm gia tăng

  Kỹ thuật chung

  kiểm tra tuổi thọ

  Giải thích EN: A test in which equipment, a material, or a circuit is intentionally subjected to an extreme stress level for a short time, in order to simulate the effects of its average use over an extended period of time. Giải thích VN: Một cuộc kiểm tra trong đó thiết bị, vật liệu hay mạch điện được vận hành có chủ định ở một mức độ cao trong một thời gian ngắn nhằm tìm hiểu sự ảnh hưởng của qua trình vận hành ở mức độ trung bình trong một thời gian dài.

  sự thí nghiệm nhanh
  sự thử gia tăng
  sự thử nghiệm tăng tốc
  thí nghiệm nhanh

  Xây dựng

  Thử nghiệm nhanh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X