• Toán & tin

  số lượng chấp nhận

  Kỹ thuật chung

  mức thu nhận
  số chấp nhận được

  Giải thích EN: The maximum number of defective items per lot allowed for acceptance of the lot. Giải thích VN: Số lượng sản phẩm có sai sót lớn nhất cho phép của mỗi lô hàng để lô hàng được chấp nhận.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X