• /di'fektiv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có thiếu sót, có nhược điểm; có tật xấu, có khuyết điểm; kém, không hoàn toàn
  a defective memory
  trí nhớ kém
  (ngôn ngữ học) khiếm khuyết
  a defective verb
  động từ khiếm khuyết

  Danh từ

  Người có tật
  a mental defective
  người kém thông minh
  (ngôn ngữ học) động từ khiếm khuyết

  Toán & tin

  hụt nghiệm
  defective equation
  phương trình hụt nghiệm

  Xây dựng

  có khuyết điểm
  có vết

  Kỹ thuật chung

  hỏng
  defective bulb
  bóng hỏng
  defective tube
  bóng (đèn ống) hỏng
  fraction defective
  phần sai hỏng
  khuyết
  Defective Equipment Replacement Program (DERP)
  chương trình thay thế trang thiết bị khuyết tật
  defective track
  rãnh khiếm khuyết
  defective unit
  đơn vị khuyết tật
  defective value
  giá trị khuyết
  defective wood
  gỗ có khuyết tật
  lot tolerance percentage of defective
  phần trăm dung sai khuyết tật của lô
  major defective
  khuyết tật chính
  minor defective
  khuyết tật phụ
  Percent Defective Allowable (PDA)
  phần trăm khuyết tật được phép
  Tie, Defective
  tà vẹt có khuyết tật
  khuyết tật
  Defective Equipment Replacement Program (DERP)
  chương trình thay thế trang thiết bị khuyết tật
  defective unit
  đơn vị khuyết tật
  defective wood
  gỗ có khuyết tật
  lot tolerance percentage of defective
  phần trăm dung sai khuyết tật của lô
  major defective
  khuyết tật chính
  minor defective
  khuyết tật phụ
  Percent Defective Allowable (PDA)
  phần trăm khuyết tật được phép
  Tie, Defective
  tà vẹt có khuyết tật
  phế phẩm
  defective unit
  đơn vị phế phẩm
  fraction defective
  tỉ số phế phẩm
  fraction defective
  tỷ số phế phẩm
  percent defective
  phần trăm phế phẩm
  sai

  Kinh tế

  có khuyết điểm
  có nhược điểm
  có tật xấu
  có thiếu sót
  dở tệ
  hỏng
  defective work
  chỗ hỏng trong công việc
  phế phẩm
  tồi

  Nguồn khác

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X