• /ək'sesəri:s/

  Điện

  thiết bị phụ tùng

  Giải thích VN: Ví dụ : các phụ tùng điện.

  Kỹ thuật chung

  đồ giá
  đồ phụ tùng

  Giải thích VN: Ví dụ : các phụ tùng điện.

  motor-car accessories
  đồ phụ tùng ô tô
  phụ tùng
  boiler accessories
  các phụ tùng nồi hơi
  boiler accessories
  phụ tùng nồi hơi
  car accessories
  phụ tùng ô tô
  electrical accessories
  phụ tùng điện
  furniture accessories
  phụ tùng đồ gỗ
  gas accessories
  phụ tùng cấp khí đốt
  measuring equipment accessories
  phụ tùng đo
  motor-car accessories
  đồ phụ tùng ô tô
  printing accessories
  phụ tùng in ấn
  phụ kiện
  Accessories and Supplies Group (A&SG)
  nhóm cung ứng thiết bị và phụ kiện
  thiết bị
  Accessories and Supplies Group (A&SG)
  nhóm cung ứng thiết bị và phụ kiện
  control accessories
  thiết bị kiểm tra
  furniture accessories
  thiết bị đồ gỗ
  metering accessories
  các thiết bị đo
  mooring accessories
  thiết bị buộc tàu
  sanitary accessories
  thiết bị vệ sinh
  thiết bị phụ trợ

  Xây dựng

  Phụ tùng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X