• (đổi hướng từ Acclimatized)


  /ə'klaimətaiz/

  Thông dụng

  Cách viết khác acclimatise


  ngoại động từ
  Làm thích nghi khí hậu, làm hợp thuỷ thổ (súc vật, cây cối)
  to acclimatize oneself
  thích nghi với môi trường

  Nội động từ

  (từ hiếm,nghĩa hiếm) thích nghi khí hậu
  Thích nghi với môi trường

  hình thái từ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X