• Hóa học & vật liệu

    vật liệu chịu lửa/chịu axit

    Giải thích EN: A refractory material with a high proportion of silica, used to resist high temperatures and attack by acid slag. Giải thích VN: Một loại vật liệu chịu lửa trong cấu tạo có tỉ lệ cao silica, được dùng để chống lại nhiệt độ cao và sự tấn công của xỉ axit.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X