• /ri´fræktəri/

  Thông dụng

  Tính từ

  Bướng, khó bảo (người)
  Chịu lửa (gạch); (kỹ thuật) khó chảy, khó nung, khó rèn, chịu nhiệt
  Dai dẳng, khó chữa (bệnh)

  Danh từ

  Vật liệu chịu lửa (gạch...)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  vật chịu lửa, chịu lửa, khó nóng chảy

  Cơ - Điện tử

  Vật liệu chịu lửa, chịu nhiệt cao, (adj) chịulửa, khó nóng chảy

  Cơ khí & công trình

  chịu được lửa

  Hóa học & vật liệu

  chịu nhiệt

  Giải thích EN: Describing a material that has a high softening point and a very high melting point. Thus, refractory alloy, refractory carbide, refractory cement, refractory enamel, refractory metal, refractory hard metal, refractory oxide.

  Giải thích VN: Chỉ những vật liệu có điểm làm mềm và điểm tan chảy cao. Có: hợp kim chịu nhiệt, cacbua chịu nhiệt, ximăng chịu nhiệt, men chịu nhiệt, kim loại chịu nhiệt, kim loại cứng chịu nhiệt và oxit chịu nhiệt.

  checker refractory
  lò chịu nhiệt

  Y học

  chống lại, kháng

  Kỹ thuật chung

  khó nóng chảy
  refractory lining
  lớp lót khó nóng chảy
  refractory material
  kim loại khó nóng chảy
  refractory metal
  vật liệu khó nóng chảy
  không cháy
  gạch chịu lửa
  crumbling of kiln refractory lining
  sự vỡ lớp gạch chịu lửa lót lò
  refractory lining
  sự lót gạch chịu lửa
  refractory lining course
  lớp lót lò (gạch chịu lửa)
  refractory materials corrosion
  sự ăn mòn gạch chịu lửa
  refractory setter
  thợ làm gạch chịu lửa
  zircon refractory
  gạch chịu lửa ziricon
  zirconia refractory
  gạch chịu lửa ziricon oxit
  vật liệu chịu lửa
  acid refractory
  vật liệu chịu lửa/chịu axit
  chammotte refractory
  vật liệu chịu lửa samột
  forsterite refractory
  vật liệu chịu lửa focsterit
  grog refractory
  vật liệu chịu lửa samôt
  magnesite chrome refractory
  vật liệu chịu lửa crom-manhêzit
  magnesite chromic refractory
  vật liệu chịu lửa mahêzit-crome
  magnesite refractory
  vật liệu chịu lửa manhêzit
  magnessite chrome refractory
  vật liệu chịu lửa crom magnesit
  periclase-spinel refractory
  vật liệu chịu lửa pericla-spinen
  refractory kiln fixture
  vật liệu chịu lửa (trong phòng)
  refractory with high content of grog
  vật liệu chịu lửa nhiệt samot
  spinel refractory
  vật liệu chịu lửa spinen
  talc refractory
  vật liệu chịu lửa tan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X