• /ə´dju:s/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Viện, viện dẫn (lý lẽ, thí dụ, bằng chứng...)
  he always adduces numberless reasons for his absence
  anh ta luôn viện dẫn vô số lý do cho sự vắng mặt của mình

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X