• /sait/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Dẫn, trích dẫn
  to cite someone's words
  dẫn lời nói của ai
  (pháp lý) đòi ra toà
  to cite someone before a court
  đòi ai ra trước toà
  Nêu gương
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (quân sự) biểu dương, tuyên dương

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  biểu dương

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X