• /´ilə¸streit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Minh hoạ, làm rõ ý (bài giảng... bằng tranh, thí dụ...)
  In tranh ảnh (trên báo chí, sách)
  illustrated magazine
  báo ảnh
  (từ cổ,nghĩa cổ) soi sáng, chiếu sáng, làm sáng tỏ
  (từ cổ,nghĩa cổ) làm nổi tiếng, làm rạng danh

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  minh hoạ

  Kỹ thuật chung

  minh họa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X