• /ə´fain/

  Toán & tin

  afin
  affine colinearation
  phép cộng tuyến afin
  affine conic
  conic afin
  affine differential geometry
  hình học vi phân afin
  affine geometry
  hình học afin
  affine group
  nhóm afin
  affine space
  không gian afin
  affine structure
  cấu trúc afin
  affine transformation
  phép biến đổi afin
  bi-affine
  song afin
  mean affine curvature
  độ cong afin trung bình
  total affine curvature
  độ cong afin toàn phần

  Kinh tế

  tinh luyện

  Xã hội

  Thông gia/Sui gia

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X