• BrE /ə'fɔ:d/
  NAmE /ə'fɔ:rd/

  hình thái từ

  • Past + PP: afforded BrE /ə'fɔ:dɪd/ NAmE /ə'fɔ:rdɪd/
  • Ving:affording BrE /ə'fɔ:dɪŋ/ NAmE /ə'fɔ:rdɪŋ/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Có thể, có đủ sức, có đủ khả năng, có đủ điều kiện (để làm gì)
  I can't afford to lose a minute
  tôi không thể để mất một phút nào
  Cho, tạo cho, cấp cho, ban cho
  reading affords us pleasure
  đọc sách cho ta niềm vui thú
  the fields afford enough fodder for the cattle
  cánh đồng cung cấp đủ cỏ khô cho trâu bò

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  chịu tốn

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  take away

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X