• /bi´stou/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Bestow on, upon tặng cho, ban cho, dành cho
  Để, đặt
  to bestow the luggage on the rack
  để hành lý lên giá
  Cho trọ; tìm chỗ ở cho
  to bestow someone for the night
  cho ai ngủ trọ lại ban đêm


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  deprive , refuse , take

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X