• /ə´faiə/

  Thông dụng

  Tính từ & phó từ

  Cháy, bừng bừng, rực cháy (nghĩa đen) & (nghĩa bóng)
  to set something afire
  đốt cháy vật gì
  to be afire with the desire to do something
  nóng lòng muốn làm điều gì


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X