• /ˈfleɪmɪŋ/

  Thông dụng

  Tính từ

  Đang cháy, cháy rực
  Nóng như đổ lửa
  a flaming sun
  nắng như đổ lửa
  Nồng cháy, rừng rực, bừng bừng, hết sức sôi nổi
  flaming enthusiasm
  nhiệt tình sôi nổi
  Rực rỡ, chói lọi
  Thổi phồng, cường điệu; đề cao quá đáng
  flaming onions
  đạn chuỗi (phòng không)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  bốc cháy
  cháy rực
  cháy sáng

  Kinh tế

  đỏ lửa
  nổi khùng
  phát cáu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X