• /'eiliæs/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bí danh, tên hiệu, biệt hiệu
  he went under many aliases
  nó có nhiều bí danh

  Phó từ

  Tức là; bí danh là; biệt hiệu là
  Smith alias John
  Xmít tức Giôn

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  bí danh

  Giải thích VN: Tên khác hoặc tên bằng ký hiệu của một tập tin hoặc một dụng cụ trong máy tính. Ví dụ trong bảng tính điện tử, tên dải Income là bí danh của một dải, như A 3. K 3 chẳng hạn. Trong các mạng máy tính, bí danh nhóm sẽ cho ta một phương pháp tiện lợi để gởi thông báo cho nhiều người cùng một lúc.

  alias name translation facility
  phương tiện dịch bí danh
  group alias
  bí danh nhóm

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  name

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X