• /,æle'gei∫n/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự viện lý, sự viện lẽ
  Luận điệu; lý để vin vào, cớ để vin vào (thường) không đúng sự thật

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X