• /¸æfə´meiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự khẳng định, sự xác nhận; sự quả quyết
  Lời khẳng định, lời xác nhận; lời quả quyết
  (pháp lý) sự xác nhận; sự phê chuẩn

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  điều khẳng định
  sự khẳng định

  Kỹ thuật chung

  sự xác nhận

  Kinh tế

  sự khẳng định
  sự xác nhận
  xác nhận phê chuẩn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X