• /ə´lɔft/

  Thông dụng

  Tính từ

  Cao, ở trên cao
  (hàng hải) trên cột buồm

  Phó từ

  Cao, ở trên cao
  to hold aloft the banner of Marxism-Leninnism
  giương cao ngọn cờ của chủ nghĩa Mác-Lênin
  to go aloft
  (thông tục) chầu trời, chết


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adverb
  overhead , up , over , above , airborne , high , risen , skyward

  Từ trái nghĩa

  adverb
  below , under

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X