• /ə´laud/

  Thông dụng

  Phó từ

  Lớn tiếng to
  to read aloud
  đọc to
  Oang oang, inh lên, ầm ầm
  (thông tục) thấy rõ, rõ rành rành
  it reeks aloud
  thối ai cũng ngửi thấy, thối inh lên


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X