• /ə¸mælgə´meiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  (hoá học) sự hỗn hống hoá
  Sự pha trộn, sự trộn lẫn, sự hỗn hợp; sự hợp nhất

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  hỗn hống hóa

  Điện lạnh

  sự hỗn hống hóa

  Điện

  sự tạo hỗn hống

  Giải thích VN: Pha trộn thủy ngân với một số loại kim khác như Au, Zn ....

  Kinh tế

  tổ hợp

  Địa chất

  sự hỗn hống hóa

  Địa chất

  máy hỗn hống

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X